تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری

به لینک زیر رفته و تصاویر شگفت انگیز را ببینید

کلیک کنید

1. میخ هایی در دیوار استوارتر باقی می مانند که ضربات دقیق و محکم تری را تحمل کرده باشند .
2 . درسی را که یاد نگیری تکرار می شود.
صفحات سایت: [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]